Försäljning tjurar – Angus

Försäljningen av tjurar är nu igång igen.

Välkommen att höra av dig för bokning av tjur och leverans i vår.

Id nr Född Namn Fader Moder Morfar Vikter Mix,Pix
Fix,AIX
Övrigt
3361 180112 R Zero av Stenhammar 1373 Lancaster (DEU) 3184 Rosalind av Stenhammar 1151 Kebab av Davidstorp T105 39-261 – 501 102-101
110  +8
Såld
3362 180113 R Ztar av Stenhammar 1151 Kebab av Davidstorp T105 3275 R M Freya av Stenhammar 187 Red Cashafaz (CAN) 42-263 -506 100-112
103  +12
3364 180123 R Zack av Stenhammar 1705 Red Magnum (USA) 3220 R Kuruba av Stenhammar 1208 R Rocky av Baggböle 33-307 -559 106-102
130  +14
Såld
3366 180130 R Zlatan av Stenhammar 1692 Red Deep Cannyon (IRL) 3147 R M Freya av Stenhammar 3784 Friskatorp R Knud 44-237 -485 104-103
93  0
3368 180201 R Zippo av Stenhammar 1151 Kebab av Davidstorp T105 3227 R Rainbow av Stenhammar 187 Red Cashafaz (CAN) 38-273 -480 94-110
109  +12
Såld
3376 180223 R Zixten av Stenhammar 6046 R Utrix av Fogdegården ET 3207 R Kuruba av Stenhammar 3030 R Nemo av Stenhammar ET 33-289 -535 102-100
115  +10
Såld
3394 180405 R Zolo av Stenhammar 6739 R Viking av Bollerup T100 3319 R Marbling av Stenhammar 1208 R Rocky av Baggböle 39-244 -479 105-104
119  +15
3337 170215 R Yatzy av Stenhammar 1208 R Rocky av Baggböle 3202 R M Freya av Stenhammar 5268 Friskatorp R Pigge T103 42-260 -442 101-103
87-  -4
3353 170325 R Yuri av Stenhammar 1208 R Rocky av Baggböle 3177 R Omary av Stenhammar 5268 Friskatorp R Pigge T103 47-277
-515
104-114
78-  0
3320 160423 R Vilson av Stenhammar 1208 R Rocky av Baggböle 3054 R Eva av
Stenhammar
1183 Leo av Davidstorp T107 46-301 -591 100-123
84-  +9

För mer info kontakta:

Johan Fornander
Djuransvarig
Stenhammars Godsförvaltning AB
070-631 37 13
johan@stenhammarsgods.se