Försäljning tjurar – Simmental

Försäljningen av tjurar är nu igång igen.

Välkommen att höra av dig för bokning av tjur och leverans i vår.

För mer info kontakta:

Johan Fornander
Djuransvarig
Stenhammars Godsförvaltning AB
070-631 37 13
johan@stenhammarsgods.se