Byggnadsvård

Stenhammar byggnadsvård

På fastigheten finns totalt över 150 byggnader. Allt ifrån stora lador och ekonomibyggnader till enfamiljshus, torpstugor och bodar.

Byggnader och byggnadsunderhåll tar mycket tid och pengar i anspråk. Men samtidigt tycker vi att detta är ett mycket intressant och stimulerande arbete. Vår ambition är att göra underhåll och reparationer själva. När vår tid eller vårt kunnande inte räcker till så lejs olika entreprenörer in.

Omfattande inventering

Våren 1999 gjordes en omfattande inventering och dokumentation av egendomens byggnader. Denna skall ses som ett historiskt dokument och som ett redskap för framtida reparation och underhåll. Till vår hjälp hade vi Jan Andersson från Stigtomta, en erfaren arrendesyneman och lantbrukare.