Välkommen till mat- & integrationsfesten ”Världens musik och mat” på Stenhammar, söndag 12 september 2021.