Den förste namngivne ägaren till Slädhammar, som på 1300-talet var Stenhammars officiella namn, hette Agmund Ulfsson ... mer om Stenhammars historia