Omgivningar

Stenhammar omgivningarStenhammar ligger i ett brutet och varierat landskap där Södermanland är som vackrast. Om ni åker tåg passerar ni strax utanför slottsmurarna och vill du få en glimt från tågfönstret så bör du skärpa uppmärksamheten strax väster om Flen.

I bil kan man uppleva lite av Stenhammar när man kör på riksväg 55 mellan Stenhammars skans och Flen. Annars rekommenderar vi en promenad i omgivningarna runt slottet eller på våra vackra skogsvägar.

Egendomen omfattar totalt 2200 hektar mark. Av detta är 1400 hektar produktiv skogsmark, 450 hektar är åker och bete. Resterande areal är impediment och övrig mark. Impediment kallas skogsmark med låg produktionsförmåga, till exempel berghällar, mossar och blötmarker.

Visa hänsyn

Området innanför slottsmurarna och i slottets absoluta närhet betraktar vi som privat. Samtliga hus här bebos av olika familjer. Detta gäller för övrigt, liksom säkert ert eget hus, övriga byggnader på gården. Vi sätter däremot stort värde på att ni strövar omkring på våra vägar och njuter av den vackra natur och miljö som Stenhammar kan erbjuda. Var dock uppmärksam på traktorer och maskiner som kommer körande. Tack på förhand för visad hänsyn.