Välkommen till Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen ett stenkast från järnvägen mellan Stockholm och Katrineholm.

Efter en donation blev svenska staten ägare ägare till egendomen. Den arrenderas sedan 1965 av HM Kung Carl XVI Gustaf. Läs mer i den historiska översikten.

På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Liksom många större gods finns här även ett stort byggnadsbestånd (ett 150-tal byggnader) som kräver omfattande underhåll.

Egendomen omfattar totalt 2200 hektar mark. Av detta är 1400 hektar produktiv skogsmark, 450 hektar åker och bete. Resterande areal är impediment och övrig mark. Impediment kallas skogsmark med låg produktionsförmåga, till exempel berghällar, mossar och blötmarker.

Driftsinriktningen på gården vilar på fyra ben:

Mer information om dessa verksamheter finner ni under respektive rubrik.

Officiella visningar av egendomen förekommer ej.