Djurhållning

Sando av Storegård

Sando av Storegård på Mila 2016

 

Stenhammar bedriver sedan 2005 en omfattande djurhållning med ekologiska dikor och avelstjurar av raserna Simmental och Angus. För det ändamålet byggdes ett modernt djurstall, och flera mil stängsel sattes upp runt betesmarker.

Motiven för den djurhållningen är bland andra:

  • att genom uppfödning av dikor och genom vallodling bedriva ett ekologiskt jordbruk.
  • att genom omfattande betesgång hålla landskapet öppet och återskapa ett gammaldags öppet och vackert beteslandskap.
  • att återskapa gamla betes- och hagmarker och forma miljön på gården och dess omgivningar till ett öppet och inbjudande landskap till glädje för alla besökare.
  • att genom omsorgsfullt avelsarbete få fram individer som lämnar friska, sunda och produktiva djur lämpade för betesuppfödning under svenska förhållanden.

Djurens välbefinnande under betesperioden och under vinterns frigående stallvistelse är ledstjärnan i vår djurhållning.

För att lyckas med avelsarbetet och för att vetenskapligt följa upp resultaten har vi ett nära samarbete med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Forskare, studenter och doktorander genomför olika utvärderingar och resultatanalyser till gagn för svensk dikoavel och djurvänlig produktion.

Läs en utförlig beskrivning av vårt arbete med Stenhammars köttrasbesättning.