Om vår försäljning av djur

Försäljningen av tjurar pågår.

För information kontakta:

Johan Fornander
Djuransvarig
Stenhammars Godsförvaltning AB
070-631 37 13
johan@stenhammarsgods.se

Simmental och Angus