Integritetspolicy

Stenhammars Godsförvaltning värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av alla bolag inom Stenhammars Godsförvaltning används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Stenhammars Godsförvaltning sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, beställningar och utförande av de tjänster Stenhammars Godsförvaltning erbjuder, vid användning av denna webbplats och Stenhammars Gods övriga digitala kanaler samt övriga kanaler.

Vilka uppgifter samlas in?

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter, förutsatt att dina personuppgifter inte är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig en särskild produkt eller tjänst. Det gäller till exempel när du använder kontaktformulären.

När du använder vår webbplats samlas viss information in om dig som besökare, till exempel vilken webbläsare du använder, hur länge du är inne på hemsidan samt var du befinner dig geografiskt i bred bemärkelse. Utifrån den här datan har vi inga möjligheter och ingen avsikt att identifiera dig som person. Istället kan vi använda en sammanslagning av denna data för att förbättra vår hemsida och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via webbplatsen är Stenhammars Godsförvaltning AB, 642 92 Flen, tel 0157-101 55. Vi följer tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. 

Via hemsidan samlar vi endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du till exempel fyller i formulär, skickar e-post eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

På webbplatsen samlar vi även in hur besökare använder webbplatsen via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Varför behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in av oss kommer behandlas för följande ändamål:

  • För att vi skall kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi skall kommunicera med dig via kundservice och i våra konton på sociala medier.
  • För marknadsföringsändamål, såsom marknadsföring via e-post.
  • För att ta fram statistik, analysera och förbättra våra kanaler och dess tjänster.

Cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

Du kan använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies.

På hemsidan finns två sorters cookies placerade:

  1. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
  2. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)

Se separat sida med lista på cookies som används och hantering av dessa.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Stenhammars Godsförvaltning kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra uppgifter t.ex. drift av IT-system, betallösningar eller hjälp med marknadsföring. Detta kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter, dessa tecknar då ett avtal med oss för att hålla en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Stenhammars Godsförvaltning kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Stenhammars Godsförvaltning kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs ovan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Stenhammars Godsförvaltning har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till oss på info@stenhammarsgods.se. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Ändring av denna integritetspolicy

Stenhammars Godsförvaltning kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.stenhammarsgods.se.

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Kontaktinformation

Stenhammars Godsförvaltning AB
642 92 Flen
Tel 0157-101 55