Växtodling

VäxtodlingVäxtodlingen på Stenhammar är helt inriktad mot ekologisk grovfoderproduktion. Allt grovfoder produceras och lagras till foder för våra nötkreatur.

Omkring 75 procent utgörs av vallgräs med baljväxter. Cirka 25 procent utgörs av stråsäd med insådd av vall som skördas som helsädsensilage. Vallarna skördas vanligen två gånger om året.