Lida våtmark

Lida våtmark anlades 1999. Försumpad åkermark blev populärt utflyktsmål, inte bara för fågellivet. Närheten till Flen och riksväg 55 bidrar säkert till detta.

Mycket maskinell och manuell arbetskraft gick åt för att få bort oönskad vegetation.

Bland fågelivet som finns vid våtmarken kan nämnas:

 • Snatterand
 • Vigg
 • Knipa
 • Enkelbeckasin
 • Gräsand
 • Kricka
 • Gröngöling
 • Kricka
 • Stjärtand
 • Gluttsnäppa
 • Kustpipare
 • Grönbena
 • Mindre strandpipare
 • Brun kärrhök
 • Stenknäck