Modernt skogsbruk

Skogsbruk i allmänhet är en långsiktig verksamhetsgren. Ett slags kapital som skall växa och ge ekonomisk stabilitet åt en fastighet över generationer. I Sverige är vi mycket duktiga på att sköta skog efter dessa premisser. Detta eftersträvas även på Stenhammar.

På egendomens skogsmark står omkring 257000 m3 skog. Varje år växer skogen, tillväxten är uppskattad till cirka 8500 m3 skog. Av dessa bör vi slutavverka och gallra cirka 7000 m3 varje år. Alltså ett uttag som på vår fastighet är något mindre än tillväxten.

Själva skogsbruket är miljöcertifierat, vi måste nogsamt dokumentera de åtgärder vi gör i skogen, ta tillräcklig miljöhänsyn, anlita kunniga och utbildade entreprenörer och så vidare. Skogsinnehavet är dubbelcertifierat och ingår i Holmen Skog AB:s grupp för certifiering och som certifieras av Det Norske Veritas (DNV).