Ny gödselbrunn

Stenhammars godsförvaltning kommer att bygga en ny gödselbrunn. En så kallad satelitbrunn vid Silinge, cirka 8 km söder om Stenhammar. Vi vill öka lagringskapaciteten för att kunna sprida större mängder i växande gröda på våren. Brunnen byggs med tak och placeras i en åkerkant. Allt för att minska utsläpp av växthusgaser och transporter. Brunnen beräknas vara färdigbyggd under hösten 2022.