Välkommen till ”Världens musik och mat”, söndag 1 september kl 14.00–18.00 i slottsparken. Läs mer

 

 

Den förste namngivne ägaren till Slädhammar, som på 1300-talet var Stenhammars officiella namn, hette Agmund Ulfsson ... mer om Stenhammars historia